Vyvíjíme pro Vás zcela unikátní přístupový systém určený zejména pro zabezpečení škol, veřejných budov, bytových a rodinných domů. Svými parametry je vhodný rovněž k zabezpečení firemních objektů a může být s výhodou použit v řadě dalších uživatelských řešení. Náš tým programátorů je schopen upravit stávající řešení, případně připravit řešení na míru přímo pro Vás.

IMG 1480 up

Vývoj nového přístupového systému byl započat jako reakce na zvyšující se požadavky na zabezpečení přístupu do objektů. Systém by měl nahradit bezpečnostně nevyhovující RFID a DALLAS systémy. Při návrhu jsme vycházeli z požadavků našich zákazníků a posledních technologických trendů.

 

Vývoj SW pro programování a vyhodnocování dat je realizován na Vysoké škole báňské v Ostravě fakultě Elektrotechniky a informatiky za přispění Moravskoslezského kraje, v rámci programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015“.

 

Základní vlastnosti systému