Nový desig otestován a zadán do výroby.

S ohledem na interference mezi základní deskou a deskou antény, bylo nutné desku antény redesignovat. Nová deska byla vyrobena v testovací sérii a řádně otestována. Aktuálně byla vyrobena první distribuční série.

IMG 1439 up IMG 1440 up